e-Öğrenme alanında Türkiye'de düzenlenen konferanslar ve yayınlanan dergiler

Konferanslar
INET-TR - Türkiye'de Internet Konferansları, http://inet-tr.org.tr
Akademik Bilişim Konferansları, http://ab.org.tr/
IETC - Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumları, http://www.iet-c.net/
IODL - Açık ve Uzaktan Öğrenme Sempozyumları, http://iodlicem2010.anadolu.edu.tr/
TBD Türkiye Bilişim Kurultayı, http://www.bilisim.org.tr/
WCEIS - World Conference on Educational and Instructional Studies, http://www.wceis.org/
WCES - World Conference on Educational Sciences, http://www.wces.info/
FutureLearning Konferansları, http://futurelearning.org.tr/
ICONTE - International conference on New Trends in Education and Their Implications, http://iconte.org/
WC-LTA - World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, http://www.wc-lta.org
IDEC - International Distance Education Conference, http://www.id-ec.net
INTE - International Conference on New Horizons in Education http://www.int-e.net
ICCE - International Conference on Contemporary Education
WCETR - World Conference on Educational Technology Researches http://www.globalcenter.info/wcetr/
UEBK - Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, http://ebk2013.ogu.edu.tr/ebkweb/index.php
ICQH - International Conference on Quality in Higher Education, http://www.icqh.net/index.php
ITTES - International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, http://ittes2014.org/index.php
YICER - Yıldız International Conference on Educational Research and Social Science,
http://www.uluslararasisempozyumlar.com/sempozyum/4/yicer-yildiz-international-conference-on-educational-research-and-social-studies

Önceki Yıllarda Düzenlenmiş Konferanslar
Bilgi Teknolojileri Kongresi
Bilgi Teknolojileri Işığı altında Eğitim Konferansları

Online Dergiler
TOJDE - The Turkish Online Journal of DistanceEducation, http://tojde.anadolu.edu.tr/
TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, http://www.tojet.net/
TOJNED - The Online Journal of New Horizons in Education, http://www.tojned.net
TOJDEL - The Online Journal of Distance Education and e-Learning, http://www.tojdel.net/
IJONTE - International Journal on New Trends in Education and Their Implications, http://ijonte.org/
WJEIS - Journal of Educational and Instructional Studies in the World, http://wjeis.org
JRET - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), http://www.jret.org
WOJDE - International Women Online Journal of Distance Education, http://wojde.org/
AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, http://www.ajesi.anadolu.edu.tr
CEDTECH, Contemporary Educational Technology, www.cedtech.net
Kurgu - Online International Journal of Communication Studies, http://www.kurgu.anadolu.edu.tr/

İncelenecek Dergiler
WJET - World Journal of Educational Technology, http://www.world-education-center.org/index.php/wjet
GJIT - Global Journal of Information Technology, http://www.world-education-center.org/index.php/gjit
IJLT - International Journal of Learning and Teaching, http://www.world-education-center.org/index.php/ijlt