Kişisel Öğrenme Ortamları (Personal Learning Environments)


Kişisel Öğrenme Ortamları hakkındaki ilk yayın 2001 yılında yapılmış. Bu alandaki yayınlarda 2006 yılından itibaren artış olduğu görülmekte. Aşağıda 2001-2006 dönemine ait bir kaynakça listesi oluşturulmuştur:

2001

2002

2003

2004


2005


2006