Kişisel Enformasyon Yönetimi (Personal Information Management)

Kişisel Enformasyon Yönetiminin Kapsamı

Kişisel enformasyon yönetimi kişilerin günlük yaşamındaki enformasyonu üretmesi, iletmesi, saklaması, erişmesi, değerlendirmesi gibi etkinliklerin planlanması, tasarlanması, uygulanması ve denetlenmesi işlevlerine sahip sistemlerdir. Kişilerin günlük yaşamındaki enformasyon, notlar, adresler, telefon numaraları, takvim notları, randevular, planlar, yapılacak işlerin listeleri, belgeler, mail, sms, vb. iletişim kayıtları gibi yapılandırılmış enformasyondan oluşabildiği gibi kişinin deneyimleri, günlükleri, özel notları, özel planları, özel belgeleri, duygu ve düşünceleri, özellikleri, sorun listeleri, sağlık kayıtları, zaman çizgileri vb. yapısal olmayan, belirsiz, başkalarıyla paylaşmak istemediği enformasyonu da içermektedir. Kişisel enformasyon yönetimi sadece dijital verilerin ve enformasyonun değil aynı zamanda fiziksel kayıtların yönetimini de kapsamalıdır. Günümüzde kişisel veriler ve enformasyon internet ortamında ve sosyal medyada hızla yayılmakta ve başkalarınca erişilebilmektedir. Kişisel enformasyon yönetimi giderek önem kazanan kişisel dijital verilerin ekosistemini ve dijital kimlikleri de yönetebilmelidir.

Kaynaklar

Kişisel enformasyon yönetiminde giriş niteliğindeki temel kaynak olarak "Keeping Found Things Found" kitabı kullanılabilir (1). PIM - Personal Information Management alanında 2005 yılından itibaren uluslararası çalıştaylar düzenlenmektedir (2).

Kişisel Enformasyon Öğeleri ve Kişisel Medya Envanteri Denemesi

Kişilerin yaşamlarında ortaya çıkan kişisel enformasyon öğeleri ve kişisel medyaların kümesini oluşturmak amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Bu envanter kişinin bulunduğu ülke ve kişinin yaşına büyük ölçüde bağlı olacaktır. Kişisel medyaların daha geniş bir kümesi için Bruce Sterling'in Dead Media Project sitesine gözatılabilir (3).

Günlük Enformasyon ve Veri
Notlar
 • Toplantılar
 • Amaçlar/hedefler
 • Planlar
 • Eğitim notları
Randevular/Takvimler/Ajandalar
e-Postalar
Anlık mesajlar
Telefon görüşmeleri/SMS kayıtları
Listeler
Görevler
Günlükler
Bağlantılar
Adres defterleri
Telefon rehberleri
Harcama kayıtları
Parolalar
Aile ağaçları

Basılı/yazılı belgeler
Yayın
 • Roman
 • Öykü
 • Şiir
 • Deneme
 • Bilimsel kitap
 • Makale
 • Bildiri
 • Poster
 • Gazete yazısı
Kitap
Dergi & Gazete
Mektuplar
Poster
Broşür
Kılavuz
Basılı takvimler
Basılı ajandalar
Basılı not defterleri
Haritalar
Bulmacalar
Yemek tarifleri
Ders notları
Okul yıllıkları

Belgeler
Resmi kayıtlar
 • Passport
 • Kimlik kartları
 • Ehliyet
 • Tapular
 • Banka defterleri
 • Askerlik belgeleri
 • Evlilik/boşanma belgeleri
Faturalar / Ödeme fişleri/Makbuzlar
 • Elektrik
 • Su
 • Doğal gaz
 • Telefon
 • Modem
 • Digital Platform
 • Okul
 • Klüp
 • Kredi kartı ekstreleri
Kredi belgeleri
 • Tüketici/konut/otomobil/eğitim…
Biletler
 • Otobüs, tren, uçak, gemi, tramvay, sinema, tiyatro, konser, ...
Sağlık Belgeleri
 • Sağlık belgeleri
 • Reçeteler
 • Sağlık raporları
 • Doğum belgeleri
 • Ölüm belgeleri
Eğitim belgeleri
 • Diplomalar
 • Sertifikalar
 • Katılım belgeleri
Vergi belgeleri
 • Emlak vergisi
 • Gelir vergisi
 • Taşıt vergileri
Sigorta belgeleri
 • Bireysel emeklilik
 • Hayat sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Seyahat sigortası
Bordrolar
Kira gelirleri / giderlerine ait belgeler
Kredi belgeleri
Üyelik ve Aidatlar
Değerli evraklar
 • Tahvil
 • Bono
 • Hisse seneti
 • Senet
 • Çek
 • Para
 • Döviz
 • Yatırım fonu
 • ...
Garanti Belgeleri
Taşıt belgeleri
Ruhsatlar
Emeklilik belgeleri
Adli belgeler
 • Avukat sözleşmeleri
 • Mahkeme ilamları
 • Haciz belgeleri
 • Tutanaklar
 • Sorgulamalar
 • Resmi şikayetler
Başvuru belgeleri
Kurumsal yazışmalar
 • İzin belgeleri
 • Uzaklaştırma belgeleri
 • Kariyer/iş belgeleri
 • Görevlendirme belgeleri
Konaklama belgeleri
Evcil hayvan belgeleri
Rejim/Diyet Belgeleri
Spor notları / kayıtları

Kişisel siteler
Kişisel sayfalar
Facebook
Twitter
Blog
Wiki
Delicious
e-Portfolio
Forum siteleri
LMS
Kurumsal portallar


Online kişisel enformasyon yönetimi
e-Devlet
e-Belediye
e-Bankacılık
e-Okul
...

Yardımcı bellekler
Harddiskler
USB Stickler
Taşınabilir diskler
CD/DVD Rom
Eski kasetler
Eski kartuşlar
Eski disketler
Eski plaklar
Bulut depolama hizmetleri

Fiziksel Varlıklar
Varlıklar & Nesneler
Ödüller/Madalyalar/Plaketler
Müzik CD/DVD/Bluray Disk
Resim & Heykel
Hediyeler
Fotoğraf albümleri
Kartvizitler
Videolar

Digital Belgeler (bağlamdan bağımsız)
Doküman
Resim
İşlem tablosu
Veritabanı
Sunu
Çizim
Proje
Form
Yayın
Etiket
Kartvizit
Zarf
Tebrik kartı
Bülten
Posta kartı
Duyuru
Katalog
CV

Ses dosyası
Video dosyası
Animasyon dosyasıBağlantılar
(1) http://www.keepingfoundthingsfound.com/book
(2) http://pimworkshop.org/2012/

(3) http://www.deadmedia.org