Kişisel Veri Ekosistemi (Personal Data Ecosystem)


Bireyler hayatlarını sürdürürken kendilerine ait giderek artan miktarda veriyi etrafa saçmaktadırlar. Bu bilgiler coğrafi konum bilgisi, iletişim kayıtları, ödeme bilgileri, sağlık kayıları, finansal kayıtlar, internette gezinmeyle ilgili tutanaklar, sosyal ilişkiler vb. olabilmektedir. Kişisel veri ekosistemi kişilerin oluşmasına yol açtıkları bu dijital verilerin oluşturduğu uzayı tanımlamaktadır. Bu ekosistem devletin, güvenlik kuruluşlarının ve büyük firmaların ilgisini çekmektedir. Diğer taraftan kişisel veri ekosistemi konusundaki çalışmaların yardımıyla bireylerin kendilerine ait kişisel verilerin yönetimi konusunda bilinçlenmeleri ve desteklenmeleri sağlanabilir.


external image slide-25-1024.jpg?1309939400

Kişisel bilgilerin yönetimi için çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir:

external image slide-31-1024.jpg?1309939400
Kaynaklar
Personal data Ecosystem Consortium, http://www.personaldataecosystem.org
Personal Data Ecosystem - NSTIC Privacy Workshop, http://www.slideshare.net/Kaliya/personal-data-ecosystem-nstic-privacy-workshop
Personal Data: The Emergence of a New Asset Class, http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
Privacy, http://www.ftc.gov/bcp/workshops/privacyroundtables/personalDataEcosystem.pdf
Personal Data 2.0, America's Conference,April 7, 2011, Palo Alto, http://www.docstoc.com/docs/89736523/Personal-Data-2