Kişisel Öğrenme Ortamları Dersleri

Çeşitli yazarlar ve akademisyenler tarafından kişisel öğrenme ortamları konusunda online dersler açılmıştır. Bu sayfada bu derslere ait bilgilere yer veriyoruz.

2010
  • George Siemens, Stephen Downes, Dave Cormier, Rita Kop, Personal Learning Environments, Networks and Knowledge, PLENK 2010, http://connect.downes.ca/

2011

2012Kaynaklar