Kişisel Öğrenme Ortamları Blogları

Academia.eduOrganizasyonlar

Post'lar


Kurumsal Blog'lar

Kişisel Öğrenme Ortamları Wiki'leri

Merkezler
  • CELSTEC The Centre for Learning Sciences and Technologies http://celstec.org/, Dean: Rob Koper
  • CETIS The Centre for Educational Technology Interoperability Standards, http://zope.cetis.ac.uk/, Director: Oleg Liber
  • C4LPT The Centre for Learning and Performance Technologies, http://c4lpt.co.uk/, Director: Jane Hart