Kişisel Enformasyon Yönetimi Projeleri

2011 Haziran ayında yeni yazılım geliştirme ortamlarındaki deneyimimi artırmak amacıyla bir kişisel enformasyon yönetimi yazılımı geliştirme projesine başladım. Zaman içerisinde yazılımın çeşitli sürümleri ortaya çıktı.

AllMyLists
2011 Temmuz ile 2011 Eylül ayları arasında Microsoft Visual Basic 2010 Express ve SQL Server Express ile geliştirildi. Windows Forms kitaplığının kullanıldığı bir Windows masaüstü yazılımıdır. Tree, List ve Not üçlüsünden oluşan bir görünüme sahiptir.

AllMyLists.png


AllMyListsWPF
2011 Eylül ile 2011 Aralık arasında yazıldı. AllMyLists yazılımının Windows Forms yapısından XAML ve WPF yapısına taşınmasıyla oluşturuldu.

AllMyListsWPF.png

AllMyListsPhone

2011 Aralık - 2011 Ocak arasında Visual Studio 2010 ile Ekim 2011'de yayınlanan Windows Phone SDK 7.1'i kullanarak AllMyListsPhone prototipini oluşturdum. Bu sürümde Panorama - Listbox - TextBlock yapısı kullanıldı.
AllMyListsPhone.png

AllMyListsWPFMVVM
2011 Ocak ayında AllMylListsWPF'yi Model-View-ViewModel (MVVM) kullanarak yeniden kodladım. Bu sürümü geliştirmek çok öğretici olmasına rağmen bütünüyle tamamlanmamıştır.
AllMyListsWPFMVVM.png

AllMyListsMetro
Eylül 2011'de Windows 8 Developer Preview yayınlanınca 2011 Aralık ayında AllMyListsMetro'yu yazmaya başladım. İlk sürüm Visual Studio 2011 Developer Preview ile oluşturuldu. Metro Style programlama şablonları Windows forms ve Windows WPF'ye göre çok değişik olduğundan dolayı mimari Lists ve Items yapısına dönüştürüldü.

AllMyListsMetro ile kullanıcılar değişik şablonlara ait yeni listeler hazırlayabilirler.
AllMyListsMetro1.png

Listelere (listenin şablonuna uygun yapıda) öğeler ekleyebilirler.

AllMyListsMetro4.png

Öğelere (seçili bulunan liste şablonuna bağlı olarak) metin, resim, ses, video, konum, belge, kişi gibi değişik enformasyon türleri eklenebilmektedir.

AllMyListsMetro3.png

AllMyListsMetro programını Mart 2012'de Windows 8 Consumer Preview ile gelen Visual Studio 2012 Beta'ya, ardından da Temmuz 2012'de Windows 8 Release Preview ile gelen Visual Studio 2012 RC'ye aktardım.